Dual Language

Ech hunn decidéiert mäin Blog ab dësem Zäitpunkt an zwou Sproochen weider ze feieren! Ech hat virun geraumer Zäit decidéiert dass ech Lëtzebuergesch géif als Haaptsprooch bäi behalen, well meng Mammesprooch mir wichteg ass. Dowéinst bleift et dobäi dass mäin Blog op Lëtzebuergesch weider gefouert gëtt!

I’ve decided to continue my Blog from this moment on in two different languages! Some time ago i decided that i would keep Luxembourgish as principal language, because my mother language is important to me. That’s why my blog will still be continued in luxembourgish!

Ech sinn mir och bewosst, dass opmannst duebel esou vill Aarbecht fir mech heescht ewéi virdrunner, mä ech fannen et schued dass et esou wéineg Blog’en op Lëtzebuergesch gëtt! Dowéinst behalen ech mäin Prinzip bäi. Op deeër anerer Säit muss ech mech elo schonns wahrscheinlech fir mäin minabelt Englesch entschëllegen. Ech wärt mäin Bescht ginn, ma wärt zimlech sécher divers Bautzegkeeten vum Stapel loossen.

It is clear to me, that this means at least twice more work for me as previous, but i am disappointed that there are so few Blog’s in Luxembourgish! That’s why i will stick to my principles. On the other side i already have to apologize for my bad English. There will be definitely bad expressions so please be indulgent with me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*