Monthly Archives: January 2016

Timelapse Video’s by Raspberry Pi – motionEye

So as some of you might know, i am a huge fan of the Raspberry Pi. And a few weeks ago i was looking for a script to handle an automatic movement detection for the Raspberry Cam. And i fell on a tool called motionEye which finally did even more than i expected.

So after my first testings and looking more into the configuration i found out that you can even realize time-lapse videos with the device itself, without the need of any other program. And what makes it even more interesting are the resolutions. You might find cameras which realize time-lapse Videos but the resolution is always weak.

Recently there was a project called Enlaps on Kickstarter where you could by a nice future product for timelapse video but the price was not really my idea for a start into that world. So i wanted to try out the limits of this Raspberry Project and here is my first video.

One thing which needs to be said: The camera is everything! So the motionEye system gives you the possibility to use the Raspberry Camera but you can also use network cameras and USB-Webcams. So a cheap possibility to try out various stuff.

So far i tried out a „Waveshare Raspberry Fish-eye 5MP“ and a cheap USB-Cam „Logitech C270 1,2MP“ and as i said the camera is everything! And i will also try out the the PiNoiR module from Raspberry itself, but it is apart as it was developed for infrared photographic.

Anyway… The video shown below was realized by the Waveshare camera without any light and so during the night there were no rally good pictures. That’s the next step i have to experiment with. The program itself can create pictures with a rsolution up to 1600×1200 pixels but this is still in progress i think.

So if you are planning on such a project or need a motion detection software for a DIY surveillance system, you should give motionEye a chance. My respects go out to the programmers who did put a lot of effort into the project allready.

Ewéi verschiddener vun iech villäicht wëssen, sinn ech een risegen Fan vum Raspberry Pi. Virun puer Wochen elo wor ech op der Sich no engem Programm deen Bewegungen automatesch erkennen géif op der Kamera vum Raspberry. An dunn sinn ech op een Tool gefall wat motionEye heescht, an wat souguer méi konnt wei ech un sech wollt dermadder realiséieren.

No deenen éischten Tester mat der Configuratioun hunn ech eraus fonnt dass den Programm souguer Timelapse Video erstellen kann, ouni dass een dofir elo nach een extra Programm bräicht. An wat en ausserdeem nach méi interessant mëscht sinn d´Opléisungen. Et fënnt een Kameraen déi sou Video realiséieren, ma d´Resolutioun ass ni wierklech groussaarteg.

Rezent wor een Projet deen Enlaps genannt gouf op Kickstarter wou een flotten Produit presentéiert gouf, vun enger Kamera fir Timelapse Videoen ma den Präis wor mir einfach ze deier fir an déi Matière eran ze klammen. Dowéinst hunn ech elo och den Raspberry Projet ausprobéiert fir mäin éischten Video.

Eppes muss fir ewech gesot ginn: d’Kamera ass alles! Den motionEye System gëtt engem d’Méiglechkeet dem Rasberry seng Kamera ze benotzen ma et kann een och Netzwierk Kameraen oder USB-Webcam’en benotzen. Also eng bëlleg Solutioun fir divers Saachen aus ze probéieren.

Esou wäit hunn ech d’„Waveshare Raspberry Fish-eye 5MP“ ausprobéiert an eng bëlleg USB „Logitech C270 1,2MP“ an ewéi ech schonns sot, d’Kamera ass dat Wichtegst! Ech wärt och d’PiNoiR Modul vun Raspberry ausprobéieren, ma et leeft ausser Konkurrenz well et gouf fir Infrarout Photograpie entwéckelt.

Also… Den Video gouf realiséiert mat der Waveshare Kamera ouni zousätzlech Liicht Quell an dowéinst woren während der Nuecht keng wierklech gutt Biller do. Déi Tester kommen an der nächster Etappe. Den Programm kann Fotoen realiséieren bis 1600×1200 Pixel ma ech denken do ass nach Spillraum no uewen.

Wann dir also un engem ähnlechen Projet schafft oder Bewegung Erkennung braucht fir een DIY Iwwerwaachungs System, dann sollt der motionEye eng Chance ginn. All Respekt fir d’Programmateuren déi schonns ee Koup Aarbecht an den Projet gestach hunn.